naslovensku

Turčianska bicyklová skupina JUS

http://www.tbsjus.sk/

Jahodnícke háje a iné trasy v okolí Martina, pestré cyklistické aktivity agilnej organizácie v Martine.

 

Cyklokoalícia

www.cyklokoalicia.sk

Veľmi aktívna organizácia, rozvíjajúca nemotorovú dopravu v Bratislave.

 

Mulica

http://www.mulica.sk

Aktívne žilinské združenie, venujúca sa mobilite v Žiline, ale aktívne aj na celoslovenskej scéne.

 

Bajkom k tajchom

www.bajkomktajchom.sk

Veľkolepá sieť MTB trás v Štiavnických vrchoch, robená dobrovoľnícky bajkermi pre bajkerov. 

 

Pedál

http://www.ozpedal.sk/

Mladá, ale o to agilnejšia MTB organizácia v Bratislave.

 

Cyklodoprava

http://www.cyklodoprava.sk/

Inšpiratívny zdroj informácií o cyklistickom pohybe. 

 

Jantárová cesta www.visitambertrail.com

Diaľková greenway z Budapešti do Krakova, prechádzajúca cez stredné Slovensko (v angličtine).

 

Slovenský cykloklub www.cykloklub.sk

Členská organizácia, ktorej hlavným poslaním je značenie a údržba cyklotrás  na Slovensku.

 

Zoznam značkárov cyklotrás na stiahnutie.

Cyklotrasy (vrátane cyklotrás na greenways) môžu na Slovensku značiť iba certifikovaní značkári Slovenského cykloklubu, prinášame ich zoznam.

 

Klub slovenských turistov www.kst.sk 

Strešná organizácia slovenkých turistov, združujúca tisícky členov. Jej poslaním je rozvoj turistiky vo všetkých jej formách a značenie a údržba turistických trás na Slovensku.  

 

Vitajte cyklisti www.vitajtecyklisti.sk

Certifikácia turistických služieb (ubytovanie, stravovanie, destinácie), prispôsobených cykloturistom. Cieľom programu je podpora cykloturistiky na Slovensku a vtiahnutie podnikateľov.

 

Greenways Travel Club www.gtc.cz

Cykloturistická cestovná kancelária, ktorá stála pri vzniku greenways na Slovensku a stojí pri nich dodnes.

 

Hiking.sk www.hiking.sk

Server, venujúci sa všetkým aspektom turistiky na Slovensku a aj v zahraničí. Opisy túr, opisy výletov, opisy a testy výstroje, turistická publicistika, najlepšia digitálna turistická mapa Slovenska, pomôcky pre plánovanie túr (Hikeplanner), obsiahla fotogaléria, prínosné diskusie ...
Greenways 2018

Nadácia Ekopolis s dcérskym občianskym združením Jantárová cesta aj v roku 2018 realizuje niekoľko programov, ktoré sú zaradené programu Greenways: 

 

Automatické sčítače peších a cyklistov

 

Certifikácia turistických služieb Vitajte, cyklisti! 

 

Turistický produkt Amber Trail Budapest - Krakow (v spolupráci so spoločnosťou Greenways Travel Club)

 

V roku 2018 predbežne neplánujeme udeliť granty na podporu greenways, ale to sa môže zmeniť, sledujte preto stránku www.ekopolis.sk. 

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.